Nieuws

 • Update vestiging Spoorzone

  Vanwege het coronavirus vinden er op dit moment geen contactmomenten plaats t...

  Lees meer
 • Blijf in shape tijdens corona crisis

  Ondanks alle tegenslagen van de afgelopen dagen blijven we niet stil zitten v...

  Lees meer
 • Corona maatregelen

  Zoals reeds bekend zijn ook wij genoodzaakt om onze deuren gedeeltelijk te sl...

  Lees meer
Meer nieuws

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden 

1. Onder een lidmaatschap wordt verstaan een overeenkomst voor bepaalde tijd. Het lidmaatschap kan iedere dag ingaan en loopt vanaf de dag van inschrijving. De duur van het lidmaatschap wordt op het inschrijfformulier aangegeven.

 

2. Zonder schriftelijke opzegging wordt het abonnement na de eerste abonnementsperiode omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd met een opzegperiode van 1 maand. 

 

3. Na 12 maanden kan ieder abonnement telkens per maand worden opgezegd. Bij een abonnement van 24 maanden wordt in dit geval gebruik gemaakt van een fairpay policy. Het verschil in prijs tussen het 12 en 24 maanden abonnement over de afgelopen periode, tot aan 24 maanden, dient dan betaald te worden. 

 

4. Alleen bij een 24 maanden abonnement heeft u het recht om binnen de eerste maand op te zeggen, zonder opgaaf van reden. 

 

5. Elke contractant ontvangt na ondertekening van het inschrijfformulier een Milonpas. Deze pas is eigendom van het lid en hier wordt geen borg op teruggegeven. De pas, en het daaraan gekoppelde abonnement, is niet overdraagbaar aan derden. Bij verlies van deze pas wordt door Totaal Vitaal een vervangende pas geregeld tegen het dan geldende tarief. 

 

6. Totaal Vitaal is bevoegd bij wangedrag of wanbetaling naar eigen oordeel deze ledenpas te deactiveren en de toegang te ontzeggen. Achterstallige betalingen zullen dan alsnog opeisbaar zijn. 

 

7. De abonnementsgelden zijn bedragen die verschuldigd zijn bij ingang van de komende abonnementsperiode en zijn steeds bij vooruitbetaling verschuldigd. Totaal Vitaal behoudt zich het recht voor jaarlijks de abonnementsprijs te verhogen met de wettelijke indexering, met een maximum van 5%. 

 

8. Abonnementsgelden dienen voor het einde van de lidmaatschapsdatum te worden voldaan. Zolang aan deze verplichting niet is voldaan blijft het lidmaatschap van kracht en blijft derhalve de lidmaatschapsbijdrage verschuldigd. Opzegging is in dit geval alleen mogelijk wanneer het verschuldigde bedrag in het geheel is betaald. 

 

9. Alle eventuele kosten, waaronder incassobureau, deurwaarder en advocaatkosten, welke door Totaal Vitaal zijn gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de contractant te bewerkstelligen, zijn ten laste van de contractant. 

 

10. Totaal Vitaal behoudt zich het recht voor om op reguliere feestdagen gesloten te zijn en/of openingstijden gedurende vakanties en bij feestdagen aan te passen, zonder restitutie van contributie verschuldigd te zijn. 

 

11. Totaal Vitaal is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal en schade van persoonlijke bezittingen van leden. 

 

12. Totaal Vitaal is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen of lichamelijke schade. 

 

Clubregels

• Tijdens het sporten is het verplicht een handdoek te gebruiken. 

• Het is verplicht tijdens het sporten daarvoor geschikte kleding te dragen.

• Probeer zoveel mogelijk rekening met elkaar te houden.

• Hygiëne is zeer belangrijk voor ons. Wij gaan ervan uit dat iedereen schone kleren en schoenen gebruikt. Wanneer u merkt dat het onverhoopt niet het geval is dan kunt u dat bij ons melden. Er zullen dan passende maatregelen worden getroffen.

• Het is niet toegestaan jassen en tassen mee te nemen naar de trainingszaal. Waardevolle zaken kunnen worden bewaard in de daarvoor bestemde kluisjes.

Nieuws

 • Update vestiging Spoorzone

  Vanwege het coronavirus vinden er op dit moment geen contactmomenten plaats t...

  Lees meer
 • Blijf in shape tijdens corona crisis

  Ondanks alle tegenslagen van de afgelopen dagen blijven we niet stil zitten v...

  Lees meer
 • Corona maatregelen

  Zoals reeds bekend zijn ook wij genoodzaakt om onze deuren gedeeltelijk te sl...

  Lees meer
Meer nieuws
 • Milon Training

  Milon Training

  Wil jij starten met fitness, afvallen of fitter worden? Ervaar de Milon Cirkel en train 2x 35 minuten in 10 dagen!

  Lees meer
 • Fysiotherapie

  Fysiotherapie

  In onze fysiotherapiepraktijk staat u als klant centraal. Iedere klant is uniek, en iedere klacht dus ook.

  Lees meer
 • BenFit

  BenFit

  Het BenFit programma is speciaal ontwikkeld om gezond af te vallen. Je wordt begeleid door een persoonlijke coach die...

  Lees meer